Kristianstads kommun

Hemtjänst och delegerad hemsjukvård i Kristianstads kommun

Publicerad: 2017-05-10
Ändrad: 2019-01-14
Diarienummer: ON 2018/389
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård
  • Ledsagning/ledsagarservice - SoL
  • Avlösning/avlösarservice - SoL

Kristianstads kommun har haft valfrihetssystem (LOV) för hemtjänst och delegerad hemsjukvård sedan 2008. Välkommen med ansökan.

Kontaktuppgifter

Kristianstads kommun Omsorgsförvaltningen J.A. Hedlunds väg 17 291 80 Kristianstad http://www.kristianstad.se/

Kontaktperson

Namn: Johanna Bendtsen
Telefon: 044-13 6463