Varbergs kommun

Hemtjänst

Publicerad: 2009-01-30
Ändrad: 2022-08-09
Diarienummer: SN 2020/0134
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård

Socialnämnden i Varbergs kommun bjuder in till att ansöka om att bli en utförare i Varbergs kommuns valfrihetssystem för hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.

Kontaktuppgifter

Varbergs kommun Norra Vallgatan 14 432 80 Varberg http://www.varberg.se/

Kontaktperson

Namn: Linnea Hedegärd