Varbergs kommun

Hemtjänst och delegerad hälso o sjukvård i Varbergs kommun

Publicerad: 2009-01-30
Ändrad: 2019-02-01
Diarienummer: SN 2017/0258
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård

Socialnämnden i Varberg inbjuder till anbudsgivning avseende utförande av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem.

Kontaktuppgifter

Varbergs kommun Norrgatan 25 432 80 Varberg http://www.varberg.se/

Kontaktperson

Namn: Kersti Arvidsson