Värnamo kommun

Hemtjänst i LOV, Värnamo kommun

Publicerad: 2017-04-13
Ändrad: 2021-09-13
Diarienummer: 2011.4
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service

Värnamo kommun inbjuder Er härmed att ansöka om godkännande för att bli utförare av hemtjänst inom Värnamo kommun enligt detta förfrågningsunderlag med bilagor 1 - 8. Värnamo kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka om att bli leverantör enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Ansökan ska lämnas ifylld och för sökt uppdrag ska begärda dokument bifogas. Ansökan kan lämnas löpande. Värnamo kommun kommer att pröva ansökningarna i turordning. Beräknad handläggningstid är ca 6 veckor. Möjligheter finns, för båda parter, att under utredningstiden komplettera uppgifter som anses bristfälliga eller saknas i insänt underlag. Efter utredning meddelas beslut. Avtal tecknas med godkänd entreprenör.

Kontaktuppgifter

Värnamo kommun Stadshuset 331 83 Värnamo http://www.varnamo.se/

Kontaktperson

Namn: Malin Kulaweera
Telefon: 0370-380045

Kontaktperson

Namn:Marie Nilson