Håbo kommun

Hemtjänst i Håbo kommun

Publicerad: 2009-06-08
Ändrad: 2021-02-19
Diarienummer: UH-09-10
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård

Håbo kommun öppnar upp för kundval inom hemtjänsten från och med 1 november 2009. Leverantörer kan välja mellan att utföra både omvårdnad och servicetjänster eller enbart servicetjänster. Alla leverantörer har möjlighet att erbjuda sina kunder tilläggstjänster. Kommunen är uppdelad i två geografiska områden. Leverantörerna kan välja om de vill arbeta i ett eller båda av dessa områden. För att bli utförare av hemtjänst i Håbo kommun krävs det att intresserade företag lämnar in en ansökan enligt ett förfrågningsunderlag som antagits av socialnämnden. Förfrågningsunderlaget innehåller de krav och riktlinjer som de företag som vill bli utförare av hemtjänst måste leva upp till. När ansökan är inlämnad kommer de ansvariga på företaget att kallas till en intervju. Därefter fattas beslut av kommunen om företaget kommer att godkännas som utförare. Det är fortfarande kommunen som har det yttersta ansvaret för att de godkända utförarna följer de avtal som gäller. Kommunen följer upp och kontrollerar regelbundet alla utförare i hemtjänsten

Kontaktuppgifter

Håbo kommun Centrumleden 1 746 80 Bålsta http://www.habo.se/

Kontaktperson

Namn: Susanne Bengtson
Telefon: 0171-525 94