Ljungby kommun

Hemtjänst enligt LOV

Publicerad: 2016-03-01
Ändrad: 2021-08-27
Diarienummer: SN2008/0103.709
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård

Socialnämnden i Ljungby kommun erbjuder privata utförare att teckna avtal om att bedriva hemtjänst på uppdrag av Ljungby kommun.

Kontaktuppgifter

Ljungby kommun Olofsgatan 9 341 83 Ljungby http://www.ljungby.se/

Kontaktperson

Namn: Carl Fredrik Ledin