Aneby kommun

Hemtjänst enligt LOV i Aneby kommun

Publicerad: 2011-07-28
Ändrad: 2022-11-23
Diarienummer: 2009-283
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård

Aneby kommun inför 20110901 Valfrihet enligt LOV inom hemtjänsten. Sökande företag måste kunna tillhandahålla både service- och omvårdnadsinsatser.

Kontaktuppgifter

Aneby kommun Box 53 578 32 Aneby http://www.aneby.se/

Kontaktperson

Namn: Mikael Fornander
Telefon: 0380-46164