Region Kalmar län

Hälsoval Kalmar län - Region Kalmar län

Publicerad: 2018-01-17
Ändrad: 2022-09-15
Diarienummer: dnr 080194
Tjänstekategorier
  • Läkarmottagningar utanför sjukhus - Mottagning av allmänläkare, husläkare, distriktsläkare, familjeläkare
  • Hälsovårdstjänster i öppenvård av andra personalkategorier än läkare och tandläkare - Sjuksköterskemottagning såsom distriktssköterskemottagning, vaccinationsmottagning, blodtrycksmottagning, BHV/BVC m.m.
  • Hälsovårdstjänster i öppenvård av andra personalkategorier än läkare och tandläkare - Sjukvårdsrådgivning av sjuksköterska

I enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV), gäller Hälsoval i Kalmar län. Region Kalmar län välkomnar vårdgivare som vill starta verksamhet inom Hälsoval Kalmar län - primärvård.

Kontaktuppgifter

Region Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar http://www.regionkalmar.se/

Kontaktperson

Namn: Nathalie Persson
Telefon: 0480-84163