Region Dalarna

Avtal Vårdval Primärvård Dalarna

Publicerad: 2009-12-08
Ändrad: 2022-01-04
Diarienummer: RD21/01157
Tjänstekategorier
  • Läkarmottagningar utanför sjukhus - Mottagning av allmänläkare, husläkare, distriktsläkare, familjeläkare

Avtal Vårdval Primärvård Dalarna med tillhörande bilagor som beskriver möjligheten att bedriva vårdverksamhet inom Region Dalarnas primärvård.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson

Namn: Susanne Cliffoord
Telefon: 076-6960878

Kontaktperson

Namn:Vårdvalsenheten
Telefon: 023-490052