Region Dalarna

Avtal Vårdval Primärvård Dalarna

Publicerad: 2009-12-08
Ändrad: 2022-06-02
Diarienummer: RD21/01157
Tjänstekategorier
  • Läkarmottagningar utanför sjukhus - Mottagning av allmänläkare, husläkare, distriktsläkare, familjeläkare

Avtal Vårdval Primärvård Dalarna med tillhörande bilagor som beskriver möjligheten att bedriva vårdverksamhet inom Region Dalarnas primärvård.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson

Namn: Britta Wåhlin Larsson

Kontaktperson

Namn:Vårdvalsenheten