Region Stockholm

Geriatrik

Publicerad: 2018-06-26
Ändrad: 2021-11-29
Diarienummer: HSN 2018-0368
Tjänstekategorier
  • Läkarmottagningar utanför sjukhus - Geriatrisk mottagning

Region Stockholm erbjuder, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Geriatrisk öppen- och slutenvård. Förfrågningsunderlag och ansökningsblankett finns att hämta via nedanstående länk.

Kontaktuppgifter

Region Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 6909 102 23 Stockholm http://www.regionstockholm.se/

Kontaktperson

Namn: Peter Bolin
Telefon: 08-12313200