Gislaveds kommun

Fritt val inom hemtjänsten i Gislaveds kommun

Publicerad: 2012-01-16
Ändrad: 2021-03-31
Diarienummer: 2009/86
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård

Gislaveds kommun införde från och med den 15 januari 2012 valfrihet i hemtjänsten. Det innebär att den som bor i ordinärt boende och beviljats serviceinsatser och personlig omvårdnad kan välja vem som ska utföra insatserna i hemtjänsten.

Kontaktuppgifter

Gislaveds kommun Socialförvaltningen - 332 80 Gislaved https://www.gislaved.se/upphandling

Kontaktperson

Namn: Emma Abrahamsson
Telefon: 0371-810 00

Kontaktperson

Namn:Mari Backstig
Telefon: 0371-810 00