Tranemo kommun

Fritt val av utförare inom hemtjänst

Publicerad: 2011-04-01
Ändrad: 2022-08-02
Diarienummer: 2009:116 776
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård

Från och med den 1 april 2011 har Tranemo kommun valfrihetssystem inom hemtjänst. Tranemo kommun inbjuder därför företag att ansöka om att bli godkända utförare av serviceinsatser och/eller omvårdnadsinsatser samt delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser till kommuninvånare som beviljats hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Företag kan välja att vara verksamma i ett eller flera av kommunens geografiska områden. För att utföra insatser i hemtjänsten krävs tillstånd från IVO.

Kontaktuppgifter

Tranemo kommun Byns väg 1 514 80 Tranemo http://www.tranemo.se/

Kontaktperson

Namn: Petronella Billing

Kontaktperson

Namn:Lisbeth Koerffer