Tyresö kommun

Daglig verksamhet LSS

Publicerad: 2013-04-18
Ändrad: 2018-01-15
Diarienummer: 2013-KS 0015
Tjänstekategorier
  • Sysselsättning inom social psykiatrin

Tyresö kommun genom socialförvaltningen inbjuder att ansöka om att bli godkända som utförare i kommunens valfrihetssystem för daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten ska utformas utifrån den enskildes förutsättningar, behov och intressen. I insatsen ingår omvårdnad. Arbetsuppgifter och personalstöd ska anpassas utifrån den enskildes förmåga. Verksamheten ska ha som syfte att bidra till den enskildes personliga utveckling och främja deltagande i samhället och ska i så stor utsträckning som möjligt efterlikna ett arbete på den öppna arbetsmarknaden gällande rutiner och innehåll. Utföraren ska bedriva daglig verksamhet för personer som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 § 10. Målgruppen är den som tillhör personkrets 1 och 2 och som enligt LSS-beslut har beviljats daglig verksamhet. Förfrågningsunderlag med information om kraven i upphandlingen finns på http://www.tyreso.se/Naringsliv_arbete/Upphandlingar/Pagaende/ Välkommen med din ansökan!

Kontaktuppgifter

Tyresö kommun Upphandlingsenheten Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö http://www.tyreso.se/

Kontaktperson

Namn: Upphandlingsenheten