Haparanda stad

Bedrivande av Hemtjänst inom Haparanda kommun

Publicerad: 2010-09-17
Ändrad: 2021-02-23
Diarienummer: 2009.239.730
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård

Bedrivande av hemtjänst i form av omsorgs- och serviceinsatser för personer med biståndsbeslut om hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Ansökan kan avse enbart personlig omvårdnad och/eller serviceuppgifter. I Personlig omvårdnad ingår tjänster som innebär hjälp med att klara den dagliga livsföringen, till exempel på- och avklädning, hygien, toalettbesök, frukost och kvällsmål. Hjälpen kan fås vid ett eller flera tillfällen på dygnet. Till personlig omvårdnad räknas även åtgärd av larmanrop via trygghetslarm. I serviceuppgifterna ingår tjänster som städning, tvätt, inköp, värmning av färdiglagad mat. Kommunen har upphandlat färdiglagad mat till hemtjänsten. Maten levereras idag till kommunens lokaler. Kommunen kommer att sköta distributionen till den enskilde.

Kontaktuppgifter

Haparanda stad Socialförvaltningen 953 85 Haparanda http://www.haparanda.se/

Kontaktperson

Namn: Upphandlingssamordnare Tommi Slunga
Telefon: 0922-260 06