Nyköpings kommun

Bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

Publicerad: 2009-06-18
Ändrad: 2022-07-01
Diarienummer: ÄHN 09/10
Tjänstekategorier
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Service
  • Hemtjänst i ordinärt boende - Omvårdnad, inkl. delegerad hemsjukvård

Nyköpings kommun har Fritt val inom hemtjänst sedan 2009. Uppdraget som hemtjänstutförare omfattar omvårdnads- och serviceinsatser för personer boende i Nyköpings kommun och som har biståndsbeslut om hemtjänst. Ansökan om bedrivande av hemtjänst kan avse omvårdnads- och/eller serviceinsatser.

Kontaktuppgifter

Nyköpings kommun Vård- och omsorgsnämnden Stadshuset 611 83 Nyköping http://www.nykoping.se/

Kontaktperson

Namn: Marie Johnsson
Telefon: 0155-248040

Kontaktperson

Namn:Christopher Jonsson