Halmstads kommun

Avrop av platser på äldreboende med helinackordering

Publicerad: 2012-10-08
Ändrad: 2019-06-12
Diarienummer: HN 2008/0356
Tjänstekategorier
  • Särskilt boende - SoL(äldre)

Hemvårdsnämnden har beslutat införa valfrihetssystem inom äldreboende med helinackordering. Leverantörer är välkomna att ansöka om godkännande. Endast de som erbjuder platser inom Halmstads kommun kommer att godkännas. Leverantören garanteras inte någon volym eftersom det är kunden som väljer leverantör. Anbud ska lämnas genom att leverantören skaffar ett konto i kommunens upphandlingssystem TendSign. Det finns även en kopia av förfrågningsunderlaget och avtal med bilagor på nedanstående länk.

Kontaktuppgifter

Halmstads kommun Hemvårdsförvaltningen Södra vägen 5 301 07 Halmstad http://www.halmstad.se/

Kontaktperson

Namn: Camilla Loven