Region Sörmland

Avgiftsfri allmäntandvård till barn och unga i Sörmland

Publicerad: 2017-08-07
Ändrad: 2021-12-01
Diarienummer: IN-IN20-0432
Tjänstekategorier
  • Tandläkartjänster - Tandläkarvård

Region Sörmland har inom avgiftsfri allmäntandvård för barn och unga valfrihetssystem enligt Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Barn och unga som är folkbokförda i Södermanlands län har från det kalenderår de fyller 3 år till och med det kalenderår de fyller 23 år möjlighet att välja mellan privattandvård och folktandvård för att utföra allmäntandvård. De vårdgivare som kan väljas ska ha avtal med regionen. För de som inte väljer vårdgivare utgör Folktandvården Sörmland AB vårdvalssystemets ickevalsalternativ.

Kontaktuppgifter

Region Sörmland K43 631 88 Eskilstuna https://samverkan.regionsormland.se/

Kontaktperson

Namn: Josefine Richter