Välkommen till Valfrihetswebben

Valfrihetswebben är den nationella annonsplatsen där samtliga tjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) ska annonseras. Upphandlingsmyndigheten har i uppdrag att utveckla och driva Valfrihetswebben så att den svarar mot behovet av en lättillgänglig, sökbar och kostnadsfri information om tjänster som annonseras inom ett valfrihetssystem. Upphandlingsmyndigheten ger även stöd i frågor som rör handläggning av ansökningar, kravställning och avtalsuppföljning inom valfrihetssystem.

Om LOV

Vad är lagen om valfrihetssystem – LOV? Och vilka krav ställs kring annonsering av tjänster? När är det obligatoriskt att annonsera?

VAD ÄR VALFRIHETSWEBBEN?

Familj i flera generationer sitter i soffa

Valfrihetswebben är en annonsplats för LOV-tjänster. Den hjälper den som är utförare att hitta uppdrag i alla landsting och kommuner som infört ett valfrihetssystem, samt tjänster som annonseras av Arbetsförmedlingen. Informationen på Valfrihetswebben är offentlig, lättillgänglig och kostnadsfri.

Läs mer om Valfrihetswebben

UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN

Kvinna vid lila whiteboard

Upphandlingsmyndigheten ansvarar för Valfrihetswebben. Hos Upphandlingsmyndigheten hittar du information som ger dig stöd vid upphandling och uppföljning av vård och omsorg enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Till Upphandlingsmyndighetens webbplats

ANNONSDATA

Plastflaggor på ett papper

Hur många annonser finns det upplagt på Valfrihetswebben? Hur många från kommun och hur många från landsting? Du kan ta del av annonsdata utifrån tjänstekategori samt kommun, landsting/region eller Arbetsförmedlingen.

Ta del av annonsdata