Till utförare

Information till dig som utförare

Valfrihetswebben är en unik annonsplats för LOV-tjänster. Den hjälper dig som utförare att hitta uppdrag i alla landsting och kommuner som infört ett valfrihetssystem, samt tjänster som annonseras av Arbetsförmedlingen. Informationen på Valfrihetswebben är offentlig, lättillgänglig och kostnadsfri.

Valfrihetswebben är den nationella webbplatsen för annonsering av tjänster enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). För alla landsting och kommuner som infört valfrihetssystem inom hälso- och sjukvård och socialtjänst är det obligatoriskt att annonsera på Valfrihetswebben. Detta innebär för dig som utförare att samtliga annonserande myndigheters förfrågningsunderlag finns på Valfrihetswebben. På Valfrihetswebben annonserar också Arbetsförmedlingen sina valfrihetssystem. Valfrihetssystem med etableringslotsar för nyanlända invandrare är obligatoriskt, medan valfrihetssystem inom Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet, exempelvis sysselsättningsplatser, är frivilligt.

Målet är att Valfrihetswebben ska vara ett självklart val för dig och andra utförare som vill leverera tjänster inom ett valfrihetssystem. I arbetet med att öka lättillgängligheten på Valfrihetswebben kommer delar av innehållet inom kort att översättas, bland annat till engelska. Redan idag finner du viss information på lättläst svenska.

Hur söker du efter information på Valfrihetswebben?

Från Valfrihetswebbens startsida kommer du vidare till annonserna genom att klicka på ”kommunernas tjänster”, ”landstingens tjänster” och ”Arbetsförmedlingens tjänster”.

På sidan för annonser finner du under rubriken ”Sökresultat – annonser” de senast publicerade annonserna. Du kan också söka efter annonser i alla landsting och i de kommuner som infört valfrihetssystem via menyn till vänster på sidan.

När du valt en kommun/ett landsting och en annons, får du i annonsen information om tjänsten och uppgifter om vem som är kontaktperson. Genom att följa länken till förfrågningsunderlaget får du veta vilka krav myndigheten ställer på utförare som vill bli godkända i valfrihetssystemet.

Myndigheterna ska länka annonsen på Valfrihetswebben direkt till förfrågningsunderlaget, alternativt nära förfrågningsunderlaget, för en ökad användarvänlighet. Det är inte heller tillåtet att myndigheter länkar till ett e-upphandlingsverktyg som kräver en registrering innan användaren kan ta del av förfrågningsunderlaget.

Har du frågor eller synpunkter?

Ansvarig för Valfrihetswebben är sedan den 1 september 2015 Upphandlingsmyndigheten som du når via någon av följande kontaktuppgifter:

E-post (även till registrator)
info@uhmynd.se

Postadress
Upphandlingsmyndigheten, Box 45140, 103 30 Stockholm

Telefon
08-586 21 700