Till myndigheter

Information till dig som upphandlande myndighet

Enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) ska upphandlande myndigheter – landsting och kommuner som upphandlar hälso- och sjukvård, eller vård och omsorg enligt LOV, samt Arbetsförmedlingen som upphandlar tjänster inom ramen för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten – annonsera förfrågningsunderlag på Valfrihetswebben, i annat fall anses de inte ha upphandlat enligt LOV.

Valfrihetswebben förenklar informationssökning och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter som överväger eller vill utveckla valfrihetssystem. På Valfrihetswebben kan allmänheten ta del av förfrågningsunderlag och bevaka sina medborgerliga intressen, samtidigt som leverantörer hittar uppdrag hos myndigheter som infört ett valfrihetssystem.

Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att utveckla och driva Valfrihetswebben så att den svarar mot behovet av lättillgänglig, sökbar och kostnadsfri information om tjänster som annonseras inom ett valfrihetssystem. Vi behöver myndigheternas hjälp för korrekt annonsering (läs mer på sidan Annonsera) och för att nå leverantörer. Eftersom många LOV-leverantörer vänder sig till er för att få information om valfrihetssystem, vill vi uppmana er att länka till Valfrihetswebben på er webbplats.

Länka till Valfrihetswebben

Hjälp oss sprida information om Valfrihetswebben genom att länka till Valfrihetswebben på myndighetens webbplats, förslagsvis på sidorna för upphandling. Ni kan länka till Valfrihetswebben med en text alternativt med en banner och en beskrivande text:

 1. Länka till Valfrihetswebben med en text

  Här följer några förslag på länktexter:

  Valfrihetswebben.se* hjälper dig som utförare att hitta uppdrag i kommuner och landsting som infört ett valfrihetssystem.

  Valfrihetswebben.se* – den nationella webbplatsen för obligatorisk annonsering av tjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Här erbjuds företag information om tjänster som annonseras inom ett valfrihetssystem. Valfrihetswebben möjliggör även spridning av goda exempel bland annonserande myndigheter.

  Valfrihetswebben.se*, den nationella webbplatsen för obligatorisk annonsering av tjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), erbjuder lättillgänglig information om tjänster som annonseras inom ett valfrihetssystem. Vad kan Valfrihetswebben.se* erbjuda dig som leverantör av LOV-tjänster? Valfrihetswebben är en webbplats som hjälper dig att hitta uppdrag i alla kommuner och landsting som infört ett valfrihetssystem inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Här finner du även information om Arbetsförmedlingens valfrihetssystem. Enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) är annonsering på Valfrihetswebben obligatorisk för myndigheter som infört LOV. För dig som utförare är informationen samlad, lättillgänglig och kostnadsfri.

  * Länka till: https://www.valfrihetswebben.se/startsidan.aspx

 2. Länka till Valfrihetswebben med en banner och en beskrivande text.

  Här följer ett par förslag på beskrivande text:

  Besök Valfrihetswebben – den nationella webbplatsen för obligatorisk annonsering av tjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

  Besök Valfrihetswebben – webbplatsen för annonsering av LOV-tjänster. På valfrihetswebben.se hittar du som utförare annonser för uppdrag i kommuner och landsting som infört ett valfrihetssystem.

  Valfrihetswebben – webbplatsen för annonsering av LOV-tjänster. På valfrihetswebben.se hittar du som leverantör annonser för uppdrag i kommuner och landsting som infört ett valfrihetssystem.

  För att spara ner bannern, högerklicka på den och välj Spara som.

  Länktips till den webbansvarige:

  Undvik så kallade ramlänkningar eller inline-länkningar, det vill säga länka inte så att informationen hamnar direkt på er webbplats.

  Läs mer

  Läs mer om hur du som myndighet annonserar på Valfrihetswebben https://www.valfrihetswebben.se/annonsera.aspx. När du loggar in kan du ta del av i Handbok vid annonsering.