Upphandlingsstödet utbildar om upphandling av äldreomsorg

Hur utformas förfrågningsunderlag, kravspecifikationer och ersättningsmodeller vid upphandling av vård och omsorg om äldre? Hur lämnas anbud inom LOV och LOU? Detta är exempel på frågor som besvaras under Upphandlingsstödets utbildningsturné som fortsätter under 2014. Läs mer här 

Välkommen till Valfrihetswebben

Sök annonser genom de tre sökvägarna till vänster eller använd sökfältet här ovan.

Valfrihetswebben är den nationella webbplatsen för annonsering av  tjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Här finns annonser till alla valfrihetssystem  i landsting, kommuner och hos arbetsförmedlingen. Bland tjänsterna som annonseras finns hälso- och sjukvård, socialtjänst samt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska åtgärder, till exempel etableringslots och sysselsättningsplatser. Annonserna är tillgängliga för alla och kostnadsfria att ta del av.

Valfrihetswebben underlättar för utförare att hitta kommuner och landsting som infört valfrihetssystem. Dessutom förenklas ett erfarenhetsutbyte mellan myndigheter som överväger eller vill utveckla valfrihetssytem. En nationell databas gör också att allmänheten kan ta del av förfrågningsunderlag och bevaka sina medborgerliga intressen.Annonsstatistik

Annonsstatistik
Mätning Antal
Total 410 st
Landstingsannonser 114 st
Kommunannonser 296 st
Antal landsting 22 st
Antal kommuner 166 st
Antal landsting totalt 22 st
Antal kommuner totalt 289 st