Upphandlingsutbildning inom vård och omsorg

Upphandlingsmyndigheten erbjuder kostnadsfri utbildning om upphandling av vård- och omsorgstjänster för äldre och funktionshindrade samt upphandling av hjälpmedel och välfärdstekniska produkter. Du får veta vad som behövs för att förbereda, genomföra och utvärdera offentliga upphandlingar. Läs mer här

Välkommen till Valfrihetswebben

Sök annonser genom de tre sökvägarna till vänster eller använd sökfältet här ovan.

Valfrihetswebben är den nationella webbplatsen för annonsering av  tjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Här finns annonser till alla valfrihetssystem  i landsting, kommuner och hos arbetsförmedlingen. Bland tjänsterna som annonseras finns hälso- och sjukvård, socialtjänst samt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska åtgärder, till exempel sysselsättningsplatser. Annonserna är tillgängliga för alla och kostnadsfria att ta del av.

Valfrihetswebben underlättar för utförare att hitta kommuner och landsting som infört valfrihetssystem. Dessutom förenklas ett erfarenhetsutbyte mellan myndigheter som överväger eller vill utveckla valfrihetssytem. En nationell databas gör också att allmänheten kan ta del av förfrågningsunderlag och bevaka sina medborgerliga intressen.Annonsstatistik

Annonsstatistik
Mätning Antal
Total 411 st
Landstingsannonser 109 st
Kommunannonser 302 st
Antal landsting 22 st
Antal kommuner 170 st
Antal landsting totalt 22 st
Antal kommuner totalt 289 st