Välkommen till Valfrihetswebben

Sök annonser genom de tre sökvägarna till vänster eller använd sökfältet här ovan.

Valfrihetswebben är den nationella webbplatsen för annonsering av  tjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Här finns annonser till alla valfrihetssystem  i landsting, kommuner och hos arbetsförmedlingen. Bland tjänsterna som annonseras finns hälso- och sjukvård, socialtjänst samt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska åtgärder, till exempel sysselsättningsplatser. Annonserna är tillgängliga för alla och kostnadsfria att ta del av.

Valfrihetswebben underlättar för utförare att hitta kommuner och landsting som infört valfrihetssystem. Dessutom förenklas ett erfarenhetsutbyte mellan myndigheter som överväger eller vill utveckla valfrihetssytem. En nationell databas gör också att allmänheten kan ta del av förfrågningsunderlag och bevaka sina medborgerliga intressen.Annonsstatistik

Annonsstatistik
Mätning Antal
Total 430 st
Landstingsannonser 118 st
Kommunannonser 312 st
Annonserande landsting 22 st
Annonserande kommuner 163 st
Antal landsting totalt 22 st
Antal kommuner totalt 289 st