Om webbplatsen

Tillgänglighet på Valfrihetswebben

Det är av stor vikt att alla människor, oavsett funktionshinder, kan ta del av informationen på Valfrihetswebben. Vi bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att optimera tillgängligheten på webbplatsen.

Ett av de större problemen med webbkonstruktion är ju det faktum att alla besökare är olika med varierande förmåga och vitt skilda referenser. En del tycker att en viss struktur upplevs som logisk och användarvänlig medan andra personer tycker att samma struktur inte alls känns rätt. Alltså upplever även den så kallade normalanvändaren vissa svårigheter att orientera sig när han eller hon besöker en webbplats.

Teknik och standard

Det är viktigt att uppmärkning och formatering görs enligt internationell standard, så att webbplatsens information återges korrekt i alla webbläsare.

World Wide Web Consortium

W3C (World Wide Web Consortium) formulerar standarder för bland annat HTML (HyperText Markup Language) och CSS (Cascading Style Sheets).
Läs mer på W3C:s webbplats

Web Accessibility Initiative

Webbens styrka ligger i dess allmänna spridning. Att den är tillgänglig för alla oavsett handikapp är en grundläggande egenskap.
/Tim Berners-Lee

WAI (Web Accessibility Initiative) utarbetar riktlinjer för tillgänglighet och ser till att webbtekniken stöder tillgänglighet. De utvecklar också verktyg för att utvärdera och underlätta tillgänglighet samt bedriver utbildning och informationsspridning.


Frågor och synpunkter

Vi välkomnar frågor och synpunkter som rör webbplatsens innehåll. Om du efterlyser information om något specifikt vill vi gärna veta detta. Likaså om du har synpunkter på den befintliga informationen är du välkommen att meddela detta via vårt kontaktformulär på sidan Kontakta oss