Lättläst text

Det här är Valfrihetswebben

På Valfrihetswebben annonserar kommuner och landsting efter utförare som söker uppdrag inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänsten. Annonserna kommer från hela Sverige.

Valfrihetssystemet betyder att alla personer som bor i en kommun eller landsting har rätt att välja mellan olika utförare. Till exempel om personerna behöver hemtjänst eller sjukvård.

Om det finns ett valfrihetssystem i en kommun eller ett landsting måste kommunen eller landstinget annonsera på Valfrihetswebben. Det står i lagen om valfrihetssystem. Den kallas för LOV.

Annonser från kommuner eller landsting hittar du här:

Kommuner
Landsting

Arbetsförmedlingen har också ett valfrihetssystem och lägger ut annonser på Valfrihetswebben när de söker utförare. Då handlar det om uppdrag inom Arbetsförmedlingens program för arbetssökande: etableringslotsar, coach över tröskeln och sysselsättningsplatser.

Annonser från Arbetsförmedlingen hittar du här:

Arbetsförmedlingen