Prenumerera via RSS

Alla sökningar som du gör kan du prenumerera på via RSS.

Ställ först in det filter du vill använda i fälten ovan, klicka sedan på länken uppe till höger ovanför resultatlistan.

Viktig information

Hälso- och sjukvården som upphandlas i Norrtälje kommun - Tio Hundranämnden finns att hitta under Kommunernas tjänster.

Sökresultat - Annonser

Rubrik Upphandlande myndighet PubliceradFallande
Barnmorskemottagning Region Uppsala
Inköps- och upphandlingsenheten
2017-10-09
Vårdval öppen specialiserad hudsjukvård Region Östergötland
Ledningsstaben
2017-08-22
Avgiftsfri allmäntandvård till barn och unga i Sörmland Landstinget Sörmland
Inköp Sörmland Västmanland
2017-08-07
Avgiftsfri allmäntandvård till barn &unga Region Västmanland Region Västmanland
Inköp Sörmland Västmanland
2017-04-26
Hälsoval Blekinge Landstinget Blekinge
Hälsoval Blekinge
2017-03-03
Allmän tandvård för barn och vuxna 2017 Region Skåne
Region Skåne, Enheten för tandvårdsstyrning
2017-03-02
Specialiserad tandvård för barn och vuxna 2017 Region Skåne
Enheten för tandvårdsstyrning
2017-03-02
Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Region Jämtland Härjedalen
Hälsovalskansliet
2017-01-11
Valfrihet inom tandreglering i Region Västmanland Region Västmanland
Inköp Sörmland Västmanland
2017-01-01
LOV Program för primärvård i Västmanland 2017 Region Västmanland
Inköp Sörmland Västmanland
2016-12-22
Förfrågningsunderlag barn och ungdomstandvård 2017 Landstinget Västernorrland
Vårdval Västernorrland
2016-12-02
Krav- och kvalitetsbok (FFU) för vårdval i primärvården Region Gotland
Beställarfunktionen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
2016-11-25
Vårdval Västernorrland Primärvård 2017 Landstinget Västernorrland
Vårdvalsenheten
2016-11-18
Specialiserad neurologisk rehabiliter. efter vård på akutsjh Stockholms läns landsting
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
2016-09-13
Specialiserad kirurgisk rehabiltering efter vård på akutsjh Stockholms läns landsting
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
2016-09-13
Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering Stockholms läns landsting
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
2016-09-13
Planerad specialiserad onkologisk rehabilitering Stockholms läns landsting
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
2016-09-13
Planerad specialiserad lymfödemrehabilitering Stockholms läns landsting
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
2016-09-13
Specialiserad urologi Stockholms läns landsting
Somatisk specialistvård
2016-05-25
Vårdval öppen specialiserad vuxenpsykiatri Region Östergötland
Ledningsstaben
2016-03-08
Vårdval Allmän barn- och ungdomstandvård Region Norrbotten
Ekonomi- och planeringsavdelningen
2016-03-03
Vårdval Primärvård Norrbotten Region Norrbotten
Ekonomi- och planeringsavdelning
2016-03-03
Medicinsk fotvård Region Västmanland
Inköp Sörmland Västmanland
2016-02-26
Vårdval barn- och undomstandvård Jämtlands län Region Jämtland Härjedalen
Beställarenheten
2016-01-05
Vårdval Medicinsk fotvård Region Jämtland Härjedalen
Hälsovalskansliet
2016-01-05
12345