Arbetsförmedlingens valfrihetssystem Arbetsförmedlingen

Från och med den 1 juli 2010 har Arbetsförmedlingen möjlighet att tillhandahålla valfrihetssystem, enligt Lagen om valfrihetssystem, för tjänster inom ramen för vår arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Arbetsförmedlingen kommer att löpande annonsera sina valfrihetssystem på Valfrihetswebben. Tillsammans med annonsen kommer förfrågningsunderlaget att finnas tillgängligt så länge hela valfrihetsystemet existerar.

Ansökan

Information om vilka tjänster som Arbetsförmedlingen tillhandahåller genom valfrihetssystem finns även på www.arbetsformedlingen.se/upphandling

Där kan ansökningar lämnas via vårt upphandlingsverktyg Tendsign Observera att ansökningar inte kan lämnas på något annat sätt.

Ansökningar om att få delta i valfrihetssystemet kan lämnas löpande. En sista dag för att lämna in en ansökan finns inte.

Kontrakt

Arbetsförmedlingen kommer att teckna kontrakt med alla leverantörer som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget för den tjänst som ansökan gäller.

Arbetssökandes val

Arbetsförmedlingen ansvarar för att den arbetssökande får god information om de leverantörer han eller hon kan välja mellan. De arbetssökande som ska få tillgång till tjänsten i fråga får välja den leverantör vars erbjudande han eller hon anser passar bäst. Myndigheten förhåller sig neutral till den arbetssökandes val och får inte gynna eller missgynna någon leverantör.

Arbetsförmedlingen avslutar tjänsten etableringslots

Arbetsförmedlingen har beslutat avsluta tjänsten etableringslots.
Antalet klagomål från arbetssökande och indikationer på olika former av oseriös och brottslig verksamhet, som bedrägeri, mutor, hot, utpressning och försäljning av folkbokföringsadresser ligger till grund för beslutet.

Eftersom Arbetsförmedlingen inte kan garantera kvaliteten i tjänsten eller säkerheten för våra arbetssökande och arbetsförmedlare har beslut fattats om att avsluta tjänsten etableringslots.

För mer information hänvisas till Pressmeddelande på Arbetsförmedlingens hemsida

Tillgängliga valfrihetssystem

Följande valfrihetssystem finns tillgängliga för tjänster hos Arbetsförmedlingen: