Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

Arbetsförmedlingen bjuder härmed in intresserade företag och organisationer att ansöka om att bli leverantörer av tjänsten Stöd och matchning. Arbetsförmedlingen tillämpar lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) för denna tjänst, vilket innebär att företag och organisationer löpande kan ansöka om att få bli leverantörer av tjänsten, det finns alltså inget slutdatum.

Ansökan ska lämnas elektroniskt i upphandlingssystemet TendSign. Det är viktigt att samtliga frågor besvaras för att ansökan ska anses fullständig. Svar lämnas på anvisade platser i de dokument som återfinns där.

Tjänsten kommer att tillhandahållas, från och med 1 december 2014, för arbetssökande som är i behov av förstärkt stöd för att lösa sin arbetslöshetssituation.

Arbetsförmedlingen kommer att teckna kontrakt med alla ansökande leverantörer som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget

Ersättning

Den ersättning leverantörerna får för utförande av tjänsten är resultatbaserad och lika för alla kontrakterade leverantörer. Ansökande leverantörer konkurrerar därför inte med pris utan med kvalitet. Ersättningsmodellen framgår av förfrågningsunderlaget i TendSign.

Den arbetssökandes val

Den arbetssökande väljer själv vilken av Arbetsförmedlingens kontrakterade leverantörer hon eller han önskar använda, detta efter att Arbetsförmedlingen gjort bedömningen att den arbetssökande ska ta del av tjänsten. Om den arbetssökande inte gör ett aktivt val erbjuder Arbetsförmedlingen ett ickevalsalternativ utifrån närhetsprincipen. I ett valfrihetssystem kan den arbetssökande, enligt bestämmelserna i LOV, byta leverantör.

Frågor och svar

  • Ansökan lämnas via Tendsign
  • Information om ersättning finns i förfrågningsunderlaget via Tendsign
  • Frågor om ansökan ska ställas skriftligen i TendSign och svar kommer att lämnas via Tendsign

Kontaktperson

Doris Rexhammar
doris.rexhammar@arbetsformedlingen.se
010-487 08 32

Läs mer