Anpassa/hjälp

Tillgänglighetsmål

All information och alla tjänster som publiceras på Valfrihetswebben ska vara tillgängliga och användbara för alla besökare, oavsett om de har något funktionshinder och oavsett vilken webbläsare eller vilket operativsystem de använder.

Att göra alla delar av webbplatsen fullt tillgängliga är ett kontinuerligt arbete, så det kan finnas delar som ännu inte lever upp till detta mål. Om du har problem med att använda någon del av webbplatsen vill vi gärna att du kontaktar oss och berättar vad som inte fungerar. På så sätt hjälper du oss att förbättra vår webbplats. Självklart gäller detta också om du har frågor kring informationen på den här sidan eller förslag på förbättringar.

Hjälp och användningstips

Här följer en rad tips som gör det enklare för dig att använda vår webbplats. Flera av tipsen gäller även för andra webbplatser:

Utskrift

Valfrihetswebben använder stilmallar (CSS) för att webbläsare automatiskt ska anpassa sidan för utskrift. På så sätt behövs ingen särskild utskriftsversion, utan du skriver ut sidor från webbplatsen genom att använda din webbläsares inbyggda funktion för utskrift. På utskrifterna är

 • menyer och annan navigering borttagna,
 • typsnittet ändrade till seriff-typsnitt och
 • textstorleken anpassad för utskrift.
Om du vill se hur utskriften ser ut innan du skickar den till skrivaren kan du välja "Förhandsgranska" eller "Förhandsvisa" i din webbläsare eller i utskriftsfönstret.

Textstorlek

Valfrihetswebben använder relativ teckenstorlek, vilket innebär att det går att ändra textstorleken med hjälp av alla webbläsares inbyggda funktionalitet. Beroende på vilken webbläsare du använder gör du på lite olika sätt för att ändra textstorleken. Vilken webbläsare du använder kan du se överst i fönstret eller i menyraden.

Det finns alldeles för många olika webbläsare för att vi ska kunna förklara hur man gör i alla, men så här gör man i dem som är vanligast just nu:

I de flesta andra webbläsare går det att förändra textstorleken eller förstora hela sidan på liknande sätt. Om du är osäker på hur man gör bör information om det finnas i webbläsarens dokumentation eller hjälpsystem.

Nya fönster

Generellt ska inga länkar öppnas i nya fönster. Undantag finns dock, bland annat för dokumentformat, till exempel PDF. När en länk öppnas i ett nytt fönster anges det tydligt.

Om du själv vill öppna en länk i ett nytt fönster eller i en ny flik, kan du göra det genom att högerklicka på länken och välja "öppna i nytt fönster" eller "öppna i ny flik". Du kan även hålla nere en tangent samtidigt som du klickar på en länk för att öppna den i ett nytt fönster eller flik. Vilken tangent det är varierar mellan webbläsare och operativsystem, men det vanligaste är Ctrl i Windows och Cmd (äpple) i Mac OS X.

Navigera med hjälp av tangentbordet

Om du har svårt att använda mus är det ofta enklare att navigera med hjälp av tangentbordet. I de flesta webbläsare kan du göra det genom att använda Tab-tangenten för att hoppa från en länk till nästa och Enter- eller Returtangenten för att aktivera en länk. För att hoppa till föregående länk håller du ner Shift-tangenten samtidigt som du trycker på Tab.

Snabbkommandon

För att underlätta för dig som navigerar med hjälp av tangentbordet används följande snabbtangenter på webbplatsens alla sidor:

 • s Hoppa förbi navigeringen till sidans huvudinnehåll (länk inom sidan)
 • 0 Om webbplatsen
 • 1 Startsida
 • 2 Om LOV
 • 3 Support
 • 4 Anpassa/Hjälp

Obs! Hur du använder snabbtangenter beror på vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder:

 • I Windows ska du vanligen hålla ned Alt-tangenten och samtidigt trycka den önskade snabbtangenten och sedan trycka på Enter.
 • På Mac används Ctrl + snabbtangent.

Genväg till sidans huvudinnehåll

Om du navigerar med hjälp av tangentbordet, eller använder en mobiltelefon, alternativt en skärmläsare, kan det vara besvärligt att behöva  "tabba" sig förbi en mängd länkar innan du kommer till sidans huvudinnehåll. Därför finns överst på varje sida en länk som gör det möjligt att hoppa förbi menyer och annat och komma direkt till huvudinnehållet.

Riktlinjer

Webbplatsen är formgiven och utvecklad med målet att följa de riktlinjer som finns i Vägledningen 24-timmarswebben. Många av dessa riktlinjer är i sin tur baserade på World Wide Web Consortiums (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

Prenumerera via RSS

På denna sida https://www.valfrihetswebben.se/prenumerera.aspx kan du enkelt prenumerera på annonser. Utför en sökning och Valfrihetswebben kommer automatiskt att generera en RSS länk som tar dig tillbaka till sökresultatet.

Välj den filtrering du vill ha i fälten till vänster och klicka sedan på länken Prenumerera på aktuell sökning via RSS.