Statistik

Annonsstatistik på Valfrihetswebben

Här kan du ta del av statistik, dels utifrån tjänstekategori, dels utifrån varje kommun/landsting:

  • Statistik utifrån tjänstekategori: Vilka kommuner respektive landsting har infört ett valfrihetssystem för respektive tjänstekategori?
  • Statistik utifrån kommun/landsting: Vilka tjänstekategorier annonseras i ”din kommun/ditt landsting”? Hur många annonser har ”din kommun/ditt landsting” publicerat på Valfrihetswebben?

Valfrihetswebbens startsida kan du få följande information: Det totala antalet annonser på Valfrihetswebben, antalet landstingsannonser respektive kommunannonser, samt antalet kommuner respektive landsting som annonserar på Valfrihetswebben.

Korrekt annonsering är betydelsefullt för statistiken

Annonsstatistiken är under uppbyggnad och kommer att vara korrekt först när alla kommuner och landsting har loggat sina annonser per tjänstekategori. Om du upptäcker en differens mellan det totala antalet annonser och antalet annonser som är införda i statistikverktyget, är orsaken att vissa annonser inte är införda i statistikverktyget. Vi arbetar för att samtliga kommuner och landsting ska logga in sina annonser per tjänstekategori.

Att myndigheterna annonserar rätt är avgörande för att statistiken ska bli korrekt. Du kan som annonsör på Valfrihetswebben läsa mer om korrekt annonsering i Handbok vid annonsering. Den finner du när du loggar in på sidan för annonsering

Arbetsförmedlingens valfrihetssystem ingår inte i statistiken på Valfrihetswebben.