Annonsera

Annonsera på valfrihetswebben

Din myndighet kan genom korrekt annonsering bidra till att Valfrihetswebben svarar mot behovet av lättillgänglig och sökbar information om tjänster som annonseras inom ett valfrihetssystem.

Upphandlande myndigheter som tillämpar LOV begär inloggningsuppgifter till Valfrihetswebben direkt på webbplatsen. Med inloggningsuppgifterna får du tillgång till ett användarkonto och kan publicera annonser på webbplatsen. Användarkontot är kostnadsfritt och det är möjligt att ha flera konton per myndighet.

Om annonseringen

När du har fått dina inloggningsuppgifter kan du omgående publicera annonser genom ett webbformulär som finns tillgängligt via användarkontot. Utkast till annonser kan även sparas utan att de publiceras. Anvisningar för hur annonseringen ska genomföras finner du i Handbok vid annonsering som finns i PDF-format på sidan för annonsering på Valfrihetswebben.

Enligt LOV ska annonserna vara publicerade så länge den upphandlande myndigheten använder den utannonserade tjänsten, så kallad löpande annonsering. Den upphandlande myndigheten ansvarar för att annonserna är aktuella.

I de fall ni har infört valfrihetssystem för flera tjänster/verksamhetsområden, måste ni skapa en annons för varje förfrågningsunderlag. Glöm inte att se till att rätt kontaktperson finns angiven för respektive annons.

Ändring av kontaktperson för annons på Valfrihetswebben

Om din myndighet vill ändra kontaktperson för en annons gör du så här:

  1. Du ansöker om ny inloggning på Valfrihetswebben.

  2. Därefter kontaktar du info@uhmynd.se och meddelar dem att du ansöker om att bli kontaktperson för annonsen. Därmed övertar du rätten att redigera i annonsen. Ansökningar om inloggningsuppgifter behandlas inom två arbetsdagar.

Tänk på

Vi ber dig särskilt tänka på följande vid annonsering:
  • Länka direkt från annonsen till förfrågningsunderlaget, alternativt så nära förfrågningsunderlaget som möjligt för att öka användarvänligheten. Därigenom underlättar du för leverantörer att hitta rätt och ansöka om att delta i valfrihetssystemet.
  • Länka inte till ett e-upphandlingsverktyg som kräver en registrering innan användaren kan ta del av förfrågningsunderlaget. Enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, kapitel 3 1§, ska förfrågningsunderlaget finnas tillgängligt i annonsen. Därigenom ökar användarvänligheten för leverantörer, allmänheten och andra myndigheter. Läs mer här http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080962.htm.
  • Benämn inte förfrågningsunderlaget annorlunda, till exempel ”regelbok”. Gemensamma begrepp bidrar till en god användarvänlighet.
  • Komplettera annonser som inte är införda i statistikverktyget med en tjänstekategori. Dessa annonser har idag en nolla i kolumnen för tjänstekategori på Valfrihetswebbens statistiksida.

Logga in

Glömt lösenordet?